Teoria liczb

Na kursie udostępnione zostały wyniki pierwszego etapu, ale wciąż można dołączyć do Konkursu i wziąć udział w kolejnych jego etapach. Już 10 grudnia zapraszamy na wykład z Teorii liczb pt. Chińskie twierdzenie o resztach, który wygłosi prof. dr hab. Stanisław Prus.