Edycje

2020/2021

 1. Analiza funkcjonalna // 27.11.2020
  • prof. dr hab. Jurij Kozicki
 2. Geometria analityczna // 18.12.2020
  • dr hab. Witold Mozgawa, prof. UMCS
 3. Geometria nieeuklidesowa // 29.01.2021
  • dr Aleksander Kowalski
 4. Lingwistyka matematyczna // 26.02.2021
  • dr hab. Jarosław Bylina
 5. Matematyka dyskretna // 26.03.2021
  • dr Tomasz Walczyński

2019/2020

 1. Logika matematyczna // 29.11.2019
  • dr Jerzy Mycka
 2. Algebra // 13.12.2019
  • dr Agnieszka Kozak-Prus
 3. Lingwistyka matematyczna // 31.01.2020
  • dr Jarosław Bylina
 4. Kombinatoryka // 28.02.2020
  • dr Eliza Jackowska-Boryc

2018/2019

 1. Logika i teoria mnogości // 23.11.2018
  • dr Agnieszka Kozak-Prus
 2. Geometria analityczna // 14.12.2018
  • dr hab. Witold Mozgawa, prof. UMCS
 3. Analiza matematyczna // 25.01.2019
  • dr Małgorzata Michalska
 4. Topologia // 1.03.2019
  • dr Anna Gąsior
 5. Rachunek prawdopodobieństwa // 29.03.2019
  • dr hab. Mariusz Bieniek, prof. UMCS