Rejestracja

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać również po jego rozpoczęciu, a o wyniku decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich pięciu etapach.